Έναρξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα των επαγγελματικών τμημάτων Β’ και Γ’ έτους ξεκινούν τη 2η Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

Τα μαθήματα του Α’ έτους ξεκινούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων απο το ΥΠ.ΠΟ

Τα μαθήματα των ερασιτεχνικών τμημάτων ξεκινούν τη 2η Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Εγγραφές γίνονται δεκτές όλο το χρόνο.