Εκπαίδευση

Έρευνα και ποιότητα, οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους κινούμαστε.

Στέρεη βάση μέσα από άριστη διδασκαλία αναγνωρισμένων συστημάτων κλασικού και σύγχρονου χορού, ούτως ώστε να μπορούμε να πειραματιστούμε και να εξελιχθούμε.