Εκπαίδευση

Έρευνα και ποιότητα, οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους κινούμαστε.

Στέρεη βάση μέσα από άριστη διδασκαλία αναγνωρισμένων συστημάτων κλασικού και σύγχρονου χορού, ούτως ώστε να μπορούμε να πειραματιστούμε και να εξελιχθούμε.

Επαγγελματικά Τμήματα

Στα επαγγελματικά τμήματα, γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια, τα οποία είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για την εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής μας, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από το ΥΠ.ΠΟ κάθε Σεπτέμβριο.  

Τα επαγγελματικά τμήματα έχουν τριετή διάρκεια (Α’-Β’-Γ’ έτος), εξετάσεις Α’ εξαμήνου και Β’ εξαμήνου(προαγωγικές) οι οποίες διεξάγονται στη Σχολή και συνεχή- υποχρεωτική παρακολούθηση. Οι τριτοετείς σπουδαστές οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο σπουδών στη Σχολή μας, παραπέμπονται σε εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται από το ΥΠ.ΠΟ κάθε Ιούνιο προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα του καθηγητή-τριας χορού ή χορευτή-τριας.

Τα μαθήματα γίνονται συνοδεία πιάνου.

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Κύρια μαθήματα

 • Κλασικό Μπαλέτο
 • Σύγχρονος Χορός
 • Ρυθμική
 • Θεωρία και ανάλυση τεχνικής κλασικού και σύγχρονου χορού
 • Διδασκαλία

Δευτερεύοντα Μαθήματα

 • Μουσική
 • Ανατομία
 • Ιστορικοί θετρικοί χοροί
 • Character
 • Ιστορία χορού
 • Ρεπερτόριο κλασικού και σύγχρονου χορού
 • Ελληνικοί χοροί
 • Στοιχεία χορογραφίας
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Αυτοσχεδιασμός