Η Σχολή

Η Σχολή ιδρύθηκε το 1984. Το 2012, η διευθύντρια της σχολής, Βασιλική Μαρούλη, μέσα απο μία ανοδική πορεία ιδρύει την Ανώτερη Επαγγελματική σχολή, αναγνωρισμένη απο το κράτος, η οποία γίνεται έτσι η 6η Επαγγελματική σχολή χορού στην Αττική και 10η σε όλη την Ελλάδα. Με ένα υποδειγματικό πρόγραμμα σπουδών, παραστάσεις και συνεχείς συμμετοχές σε Φεστιβάλ και διαγωνισμούς χορού, η σχολή συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση και εξέλιξη του χορού στην Ελλάδα.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗ ιδρύθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις : Δ.Π.Α, Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού αριθμ. 111867/11.10.2012. (ΑΔΑ:Β43Λ7Λ7-ΤΛΔ)

Εποπτεύεται απο το ΥΠ.ΠΟ και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών.

Σκοπός της Σχολής

Σκοπός μας είναι να παραδώσουμε άρτια καταρτισμένους καθηγητές χορού, χορευτές και χορογράφους.

Καθώς όμως ο χορός είναι μια τέχνη διαρκώς εξελισσόμενη, θέλουμε οι σπουδαστές μας, μέσα απο τη σκληρή δουλειά και την πειθαρχία, να απελευθερώνουν όλες εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις τους που θα τους κάνουν να εξελιχθούν ως καλλιτέχνες.