Ματίνα Αγγελοπούλου

Κλασικό Μπαλέτο, Θεωρία και Ανάλυση τεχνικής κλασικού μπαλέτου, Ρεπερτόριο