Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Βιβλιοθήκη

Το περιβάλλον λειτουργίας και οι υποδομές της σχολής, ανταποκρίνονται άριστα στις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τις Ανώτερες Επαγγελματικές σχολές χορού.

Άνετοι χώροι, φωτεινοί και λειτουργικοί, δημιουργούν ευχάριστες συνθήκες σπουδών.

Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν γραπτά όλη τη θεωρία-ανάλυση τεχνικής κλασικού και σύγχρονου χορού, σε σημειώσεις οι οποίες δίνονται απο τη σχολή.

Μπορούν επίσης να ανατρέξουν στη βιβλιοθήκη της σχολής και να μελετήσουν βιβλία διδασκαλίας, τεχνικής μπαλέτου και σύγχρονου χορού, ιστορίας χορού αλλά και βιβλία θεάτρου, ζωγραφικής, ποίησης και άλλων τεχνών.