Τμήματα

  • Προεπαγγελματικά τμήματα

Το φυτώριο της σχολής μας τροφοδοτεί τα προεπαγγελματικά τμήματα. Εϊναι αγόρια και κορίτσια, 12-17 ετών, που έχουν επιλέξει να ασχολήθούν επαγγελματικά με το χορό και φοιτούν στη σχολή μας.

 

  • Τμήματα προετοιμασίας

Στα τμήματα προετοιμασίας παίρνουν μέρος αγόρια και κορίτσια άνω των 17 ετών, που έχουν τελειώσει ή τελειώνουν το Λύκειο. Η προετοιμασία του περιλαμβάνει μαθήματα κλασικού χορού, σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, προκειμένου να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις σε επιτροπή του ΥΠ.ΠΟ το μήνα Σεπτέμβριο και να εισαχθούν στο Ά έτος του τμήματος καθηγητών χορού της σχολής μας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες χορευτές, χορογράφοι ή καθηγητές χορού.

Η σχολή μας ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών.

Για προϋποθέσεις, υποβολή αίτησης για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΥΠ.ΠΟ, δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

 

  • Επαγγελματικά τμήματα

Είναι τμήματα τριετούς, συνεχούς και υποχρεωτικής φοίτησης, εποπτευόμενα απο το Υπουργείο Πολιτισμού ποθ οδηγούν στην απόκτιση αναγνωρισμένου και επικυρωμένου απο το ΥΠ.ΠΟ διπλώματος καθηγητού χορού ή χορευτή.